Specjalista ds. płac – Gliwice

Oferujemy: Wymagania:
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Pracę w biurze w Gliwicach
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Świadczenia z ZFŚS
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia Grupowego
 • Pakiet medyczny
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w samodzielnym naliczaniu płac
 • Minimum średnie wykształcenie
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wykonywanych czynności,
 • Znajomość programu Symfonia Kadry i Płace, Płatnik
 • Dobra znajomość programów pakietu Office (Excel, Word),
 • Umiejętności analityczne,
Zakres obowiązków:
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac
 • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Naliczanie składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Miesięczne rozliczanie dokumentacji ZUS DRA, RCA, RSA, RZA
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu osób (Rp-7),
 • Rozliczanie roczne podatku (PIT 11, PIT 40, PIT 4R)